Φτιάξτε το δικά σας

My Eggs / Φτιάξτε τη δική σας ομελέτα

Φτιάξτε τη δική σας ομελέτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . από 2.30

My sandwich / Φτιάξτε το δικό σας sandwich

Δημιουργήστε το δικό σας sandwich με τα αγαπημένα σας. Η τελική τιμή θα καθοριστεί βάσει των επιλογών σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . από 0.90

My salad / Φτιάξτε τη δική σας σαλάτα

Δημιουργήστε τη δική σας σαλάτα με τα αγαπημένα σας υλικά. Η τελική τιμή θα καθοριστεί βάσει των επιλογών σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . από 2.30

My Croissant / Φτιάξτε το δικό σας γεμιστό κρουασάν

Δημιουργήστε το δικό σας γεμιστό αλμυρό ή γλυκό κρουασάν με τα αγαπημένα σας. Η τελική τιμή θα καθοριστεί βάσει των επιλογών σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . από 1.50

My Creapa / Φτιάξτε τη δική σας κρέπα

Φτιάξτε τη δική σας αλμυρή ή γλυκιά κρέπα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . από 2.30

My Pankakes / Φτιάξτε τα δικά σας pancakes

Δημιουργήστε τα δικά σας αλμυρά ή γλυκά pancakes με τα αγαπημένα σας υλικά. Η τελική τιμή θα καθοριστεί βάσει των επιλογών σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . από 3.00

My Wafflakia / Φτιάξτε τα δικά σας wafflakia

Δημιουργήστε τη δική σας αλμυρά ή γλυκά wafflakia με τα αγαπημένα σας υλικά. Η τελική τιμή θα καθοριστεί βάσει των επιλογών σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . από 2.50

My Hot Dog / Φτιάξτε το δικό σας hot dog με λουκάνικο Φρανκφούρτης

Δημιουργήστε το δικό σας hot dog με λουκάνικο Φρανκφούρτης με τα αγαπημένα σας υλικά. Η τελική τιμή θα καθοριστεί βάσει των επιλογών σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . από 2.00

My Hot Dog / Φτιάξτε το δικό σας hot dog με chicken nuggets

Δημιουργήστε το δικό σας hot dog με chicken nuggets με τα αγαπημένα σας υλικά. Η τελική τιμή θα καθοριστεί βάσει των επιλογών σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . από 2.50